Tin bão mới nhất: Bão Vongfong mạnh lên giật cấp 14, tiến sát Philippines

Vị trí và đường đi của bão Vongfong. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão Vongfong. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão Vongfong. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Lên top