Tin bão mới nhất: Bão Vongfong giật cấp 14, đe doạ miền Trung Philippines

Vị trí và đường đi của bão Vongfong. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão Vongfong. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão Vongfong. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top