Tin bão mới nhất: Bão Vongfong giật cấp 11, áp sát Philippines

Vị trí và đường đi bão Vongfong. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi bão Vongfong. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi bão Vongfong. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top