Tin bão mới nhất: Bão Surigae giật cấp 15, không còn khả năng vào Biển Đông

Vị trí và đường đi của bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Lên top