Tin bão mới nhất: Bão số 8 Kompasu gây mưa dông gió lớn từ đêm mai

Vị trí của bão số 8 Kompasu. Ảnh: WINDY.
Vị trí của bão số 8 Kompasu. Ảnh: WINDY.
Vị trí của bão số 8 Kompasu. Ảnh: WINDY.
Lên top