Tin bão mới nhất: Bão số 8 Kompasu đã đi vào Vịnh Bắc Bộ và suy yếu

Vị trí và đường đi của bão số 8. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của bão số 8. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của bão số 8. Ảnh: VNDMS.
Lên top