Tin bão mới nhất: Bão số 8 Kompasu có thể kết hợp triều cường gây ngập úng

Vị trí và đường đi của bão số 8 Kompasu. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 8 Kompasu. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 8 Kompasu. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top