Tin bão mới nhất: Bão số 8 giật cấp 13, cách Hoàng Sa 470km

Vị trí và dự báo đường đi của bão số 8. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và dự báo đường đi của bão số 8. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và dự báo đường đi của bão số 8. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top