Tin bão mới nhất: Bão số 8 giật cấp 11 cách Hà Tĩnh-Quảng Trị 260km

Vị trí và đường đi của bão số 8 (phía trên), Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 8 (phía trên), Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 8 (phía trên), Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top