Tin bão mới nhất: Bão số 8 giảm cấp, giật cấp 12 cách Hoàng Sa 150km

Vị trí và đường đi của bão số 8 (phía trên). Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 8 (phía trên). Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 8 (phía trên). Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Lên top