Tin bão mới nhất: Bão số 7 suy yếu khi vào vùng biển Thái Bình-Thanh Hoá

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top