Tin bão mới nhất: Bão số 7 Lionrock giật cấp 10 khả năng tiếp tục mạnh lên

Vị trí của bão số 7 Lionrock. Ảnh: WINDY.
Vị trí của bão số 7 Lionrock. Ảnh: WINDY.
Vị trí của bão số 7 Lionrock. Ảnh: WINDY.
Lên top