Tin bão mới nhất: Bão số 7 Lionrock đã mạnh lên, giật cấp 11

Vị trí của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: WINDY.
Vị trí của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: WINDY.
Vị trí của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: WINDY.
Lên top