Tin bão mới nhất: Bão số 7 giật cấp 11 cách đảo Hải Nam, Trung Quốc 220km

Vị trí và đường đi của bão số 7. Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 7. Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 7. Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top