Tin bão mới nhất: Bão số 6 Nakri khó lường, có thể mạnh lên giật đến cấp 15

Đường đi của bão số 6 Nakri. Nguồn:  Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia
Đường đi của bão số 6 Nakri. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia
Đường đi của bão số 6 Nakri. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia
Lên top