Tin bão mới nhất: Bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới giật cấp 9

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top