Tin bão mới nhất: Bão số 5 Noul hướng thẳng Quảng Bình - Đà Nẵng

Vị trí và đường đi của bão số 5 Noul. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 5 Noul. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 5 Noul. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top