Tin bão mới nhất: Bão số 5 Noul đe doạ Trung Bộ, còn cách Hoàng Sa 750km

Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn.
Lên top