Tin bão mới nhất: Bão số 5 Conson vào đến biển Quảng Trị-Quảng Ngãi đêm nay

Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: VNDMS.
Lên top