Tin bão mới nhất: Bão số 5 Conson khả năng mạnh lên, giật cấp 13

Vị trí và đường đi của bão số 5 Conson. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 5 Conson. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 5 Conson. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top