Tin bão mới nhất: Bão số 5 Conson giữ nguyên hướng di chuyển, sắp mạnh lên

Vị trí và đường đi của bão số 5 Conson. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 5 Conson. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 5 Conson. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Lên top