Tin bão mới nhất: Bão số 5 Conson giật cấp 12 trên vùng biển Hoàng Sa

Vị trí của bão số 5 Conson. Ảnh: Windy.
Vị trí của bão số 5 Conson. Ảnh: Windy.
Vị trí của bão số 5 Conson. Ảnh: Windy.
Lên top