Tin bão mới nhất: Bão số 5 Conson di chuyển chậm, giật cấp 10

Vị trí và đường đi của bão số 5 cập nhật lúc 19h ngày 11.9. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 5 cập nhật lúc 19h ngày 11.9. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 5 cập nhật lúc 19h ngày 11.9. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top