Tin bão mới nhất: Bão số 5 Conson cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Ngãi 210km

Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Lên top