Tin bão mới nhất: Bão số 4 Lupit khả năng sắp mạnh thêm, giật cấp 11

Vị trí và đường đi của bão số 4 Lupit. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của bão số 4 Lupit. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của bão số 4 Lupit. Ảnh: VNDMS.
Lên top