Tin bão mới nhất: Bão số 4 Lupit giật cấp 11, khả năng sắp đổi hướng

Vị trí và đường đi của bão số 4 Lupit. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Vị trí và đường đi của bão số 4 Lupit. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Vị trí và đường đi của bão số 4 Lupit. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Lên top