Tin bão mới nhất: Bão số 4 Lupit giật cấp 10, khả năng tiếp tục mạnh thêm

Vị trí và đường đi của bão số 4 Lupit. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của bão số 4 Lupit. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của bão số 4 Lupit. Ảnh: VNDMS.
Lên top