Tin bão mới nhất: Bão số 4 Lupit giật cấp 10 gây mưa dông gió mạnh

Vị trí và đường đi của bão số 4 Lupit. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 4 Lupit. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 4 Lupit. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Lên top