Tin bão mới nhất: Bão số 4 Lupit đã mạnh lên, giật cấp 11 trên Biển Đông

Vị trí và đường đi của bão số 4 Lupit. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Vị trí và đường đi của bão số 4 Lupit. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Vị trí và đường đi của bão số 4 Lupit. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Lên top