Tin bão mới nhất: Bão số 4 Lupit cách Hồng Kông, Trung Quốc 190km

Vị trí và đường đi của bão số 4. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Vị trí và đường đi của bão số 4. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Vị trí và đường đi của bão số 4. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Lên top