Tin bão mới nhất: Bão số 4 Higos ở Trung Quốc yếu đi, giật cấp 10

Vị trí và đường đi của bão số 4. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 4. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 4. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top