Tin bão mới nhất: Bão số 4 Higos giật đến cấp 13 hướng vào Quảng Đông

Vị trí và đường đi của bão số 4. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 4. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 4. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top