Tin bão mới nhất: Bão số 4 Higos giật cấp 12, đổ bộ Quảng Đông, Trung Quốc

Vị trí và đường đi của bão số 4 Higos. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 4 Higos. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 4 Higos. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top