Tin bão mới nhất: Bão số 3 vẫn giật cấp 14, sẽ thay đổi hướng liên tục

Bão số 3 Cempaka có cấu trúc rất phức tạp và hướng di chuyển thay đổi liên tục. Ảnh: VNDMS.
Bão số 3 Cempaka có cấu trúc rất phức tạp và hướng di chuyển thay đổi liên tục. Ảnh: VNDMS.
Bão số 3 Cempaka có cấu trúc rất phức tạp và hướng di chuyển thay đổi liên tục. Ảnh: VNDMS.
Lên top