Tin bão mới nhất: Bão số 3 Mekkhala giật cấp 10 chỉ cách đảo Luzon 250km

Vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top