Tin bão mới nhất: Bão số 3 giật cấp 10 hướng vào Trung Quốc

Vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top