Tin bão mới nhất: Bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới giật cấp 9

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3. Ảnh: VNDMS.
Lên top