Tin bão mới nhất: Bão số 3 đã đổ bộ Phúc Kiến, Trung Quốc và sẽ suy yếu

Vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top