Tin bão mới nhất: Bão số 3 Cempaka tiến vào đất liền Quảng Đông, Trung Quốc

Quỹ đạo đường đi hiện tại của bão số 3 Cempaka. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Quỹ đạo đường đi hiện tại của bão số 3 Cempaka. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Quỹ đạo đường đi hiện tại của bão số 3 Cempaka. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Lên top