Tin bão mới nhất: Bão số 3 Cempaka liên tục tăng cấp, đã giật đến cấp 14

Bão số 3 Cempaka có cấu trúc phức tạp và liên tục tăng cấp. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Bão số 3 Cempaka có cấu trúc phức tạp và liên tục tăng cấp. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Bão số 3 Cempaka có cấu trúc phức tạp và liên tục tăng cấp. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Lên top