Tin bão mới nhất: Bão số 3 Cempaka lại mạnh thêm, đã giật đến cấp 13

Vị trí và đường đi của bão số 3 Cempaka. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của bão số 3 Cempaka. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của bão số 3 Cempaka. Ảnh: VNDMS.
Lên top