Tin bão mới nhất: Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.
Lên top