Tin bão mới nhất: Bão số 2 Koguma giật cấp 9 đã tiến thẳng vào vịnh Bắc Bộ

Vị trí và đường đi của bão số 2. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.
Vị trí và đường đi của bão số 2. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.
Vị trí và đường đi của bão số 2. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.
Lên top