Tin bão mới nhất: Bão số 14 Krovanh giật cấp 10, khả năng mạnh thêm

Vị trí và đường đi của bão số 14. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 14. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 14. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top