Tin bão mới nhất: Bão số 14 Krovanh giật cấp 10 cách Huyền Trân 270km

Vị trí và đường đi của bão số 14. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 14. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 14. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top