Tin bão mới nhất: Bão số 1 giật cấp 10 cách quần đảo Hoàng Sa 390 km

Vị trí và đường đi của bão số 1. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 1. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 1. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top