Tin bão mới nhất: Bão số 1 Choi-wan giật cấp 10, sẽ tiếp tục đổi hướng

Vị trí và đường đi của bão số 1. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 1. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 1. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Lên top