Tin bão mới nhất: Bão Saudel giật cấp 10 khả năng tiếp tục mạnh lên

Vị trí và đường đi của bão Saudel. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia
Vị trí và đường đi của bão Saudel. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia
Vị trí và đường đi của bão Saudel. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia
Lên top