Tin bão mới nhất: Bão Molave giật cấp 14 tiến sát Biển Đông hơn và khả năng mạnh lên

Vị trí và đường đi của bão Molave. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão Molave. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão Molave. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top