Tin bão mới nhất: Bão Kompasu giật cấp 11 di chuyển nhanh áp sát Biển Đông

Vị trí của bão Kompasu. Ảnh: WINDY.
Vị trí của bão Kompasu. Ảnh: WINDY.
Vị trí của bão Kompasu. Ảnh: WINDY.
Lên top